IDC Turkey CIO Summit 2010 “From Pressure to Performance”. 10-11 Mart 2010 – Sapanca Gural Hotel

Share

 

idc2

Makroekonomik şartlardaki seri değişiklik, BT ürün ve hizmetlerine yönelik talebi etkilemeye devam ediyor ve hükümet tarafından gerçekleştirilen canlandırma girişim gayretlerine rağmen 2009 yılında dramatik bir iyileşme kuvvetle muhtemel görünmüyor, bunların etkisi daha ziyade 2010 yılının birinci yarısında hissedilmeye başlayacaktır. Faaliyetler, fırtınayı savuşturma girişimleri ile, maliyet tasarrufları ve kısıntılar üzerine odaklanmaya devam ediyor ve tüketiciler de artık, artan işsizlik ve iş güvensizliğinin yanısıra, kredi yetersizliği ve tepetaklak olmuş gayrimenkul değerlerinden doğrudan etkilenmiş durumda. Döviz kuru dalgalanmaları da 2009’un geri kalan kısmı için bir joker niteliğinde olacak, zira, ithalat fiyatlarında zaten beklenmedik çıkışlara yol açmış ve dolayısıyla muhtelif BT piyasalarını etkilemiş durumdalar. Petrol fiyatlarının, yılın ikinci yarısında nispeten sabitlenmesi bekleniyor, ancak yine de bunun 18 ay öncesinden çok daha düşük seviyelerde sabitleneceği öngörülüyor. Tüm bu süre zarfında ise, finansal piyasa şartlarının görünürlüğü hala bulanık. Hükümet müdahaleleri, finans sektöründe en kötü durum senaryolarının önüne geçilmesini sağlamışa benziyor, ancak kredi piyasalarının toparlanması da, en iyi ihtimalle kademeli olacağa benzer.

Bütün bunların ışığında, BT talebi ve hızla büyümesine yönelik temel faktörler güçlü olarak kalmaya ve 2008’den bu yana büyük ölçüde devam etmeksizin sürmeye devam ediyor. 2001-2002’deki gerilemeye tezat olarak, faaliyetler ve tüketiciler, teknolojinin değerini sorgulamaya yönelik herhangi bir belirti göstermiyorlar. Modernizasyonun gelişmesi, Internet ve mobil cihazların büyümesine yönelik süreklilik, gelişmekte olan coğrafyalarda devam edecek; bu bölgelerde, BT harcamalarının 2010 ortaları itibarı ile (küresel ticaret ve ekonomik büyümede kademeli olarak bir toparlanma gerçekleştirmek sureti ile) gerileme öncesi seviyelere çıkması bekleniyor. Toparlanma hızının daha kademeli olacağı, olgunlaşmış piyasalarda dahi, şirketler yeni teknoloji platformları ve uygulamalarına yatırım yapmanın değerine önem vermeye devam edecek; öte yandan tüketiciler, akıllı telefonlar ve mobil veri hizmetleri gibi yeniliklere karşı heyecan duymayı sürdürecek. Araştırmalarımız, şirketlerin ve tüketicilerin BT yatırımlarının değerini sorguladığı ve BT pazarının yavaşlama sürecini ekonomik gerilemenin fiili sürecinin çok ötesine varan seviyelerde uzattığı 2001-2004 dönemindeki, BT piyasaları gerilemesinin bir tekrarının olma ihtimalinin gerçekçi olmadığını ortaya koymakta. Her ne kadar kötü olsa da, BT harcamalarındaki mevcut daralma, tamamen ve doğrudan makroekonomik gerilemenin süresine ve harici faktörlere bağlı olarak, daha kısa ömürlü ve tabiat itibarıyla geçici olacak. Dolayısıyla, BT yatırımlarında “eli kulağında” olan toparlanma için hazırlıklı olmak, mevcut düşüşten başarı ile çıkabilmek için elzem görünüyor. 2010’un ikinci yarısı itibarı ile, BT harcamalarının hızı, çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacak şekilde toparlandığı zaman, bu pazarlarda, gelecek 12 ay süresince bu bakış açısını kaçıran ICT satıcıları ve tedarikçileri geride kalacaklar. BT harcamalarındaki toparlanma, gerek coğrafi olarak, gerek teknoloji sektörü itibarı ile ve gerekse düşey sanayi açısından düzensiz olacaktır. Dolayısı ile, gelecek iki ila üç yıl içinde büyüme potansiyelinin azamiye çıkarılması amacı ile, kısa vadeli yatırımlara başarılı bir şekilde öncelik verilebilmesi için, toparlanma hızına yönelik muhtelif faktörlerin, piyasa faktörlerindeki bu nirengi noktasına göre (coğrafya, teknoloji ve sanayi) anlaşılması da elzemdir. Maliyetlerin kontrol altında tutulması ve iş stratejilerinin, 2009’un radikal olarak değişmiş makroekonomik ortamına paralel duruma getirilmesi gereksiniminin yanısıra, bir de, bu maliyet etkinliği ve hasar kontrolünün, 2010-2013 toparlanma döneminde, daha hayati bir uzun vadeli hedef olan pazar payının ve mevcudiyetinin genişletilmesi hedefi için rekabetçi konumlanma pahasına gerçekleşmemesinin temin edilmesine yönelik de bir sorumluluk söz konusudur.

Share

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.