IDC Turkey CIO Summit 2010 “From Pressure to Performance”. 10-11 Mart 2010 – Sapanca Gural Hotel

IDC Turkey CIO Summit 2010 “From Pressure to Performance”. 10-11 Mart 2010 – Sapanca Gural Hotel
Share

  Makroekonomik şartlardaki seri değişiklik, BT ürün ve hizmetlerine yönelik talebi etkilemeye devam ediyor ve hükümet tarafından gerçekleştirilen canlandırma girişim gayretlerine rağmen 2009 yılında dramatik bir iyileşme kuvvetle muhtemel görünmüyor, bunların etkisi daha ziyade 2010 yılının birinci yarısında hissedilmeye başlayacaktır. Faaliyetler, fırtınayı savuşturma girişimleri ile, maliyet tasarrufları ve kısıntılar üzerine odaklanmaya devam ediyor ve tüketiciler de artık, artan işsizlik ve iş güvensizliğinin yanısıra, kredi yetersizliği ve tepetaklak olmuş gayrimenkul değerlerinden doğrudan etkilenmiş durumda. Döviz kuru…

Share
Read More