Active ACADEMY 4. Risk Yönetimi Zirvesi

Share

risk zirvesi2Active ACADEMY 4. Risk Yönetimi Zirvesi 25 Şubat 2010 Perşembe günü İstanbul SwissOtel’de gerçekleştirilecek. Kriz sonrası risk yönetimi planlarının ele alınacağı Zirve’de, ekonomi ve finans sektörünün yanısıra, siyasi istikrar ve bölgesel açıdan da risk analizi yapılacak.  Türkiye ekonomisi, küresel krize bağlı olarak 2009’un ilk çeyreğindeki rekor seviyedeki daralmadan sonra ılımlı bir toparlanma sürecine girdi. Bu süreçte Türkiye’nin risk haritasının çıkarılması, hem kriz öncesi risklerin minimize edilebilmesi hem de sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından önem arz ediyor. Özellikle de, Türkiye ekonomisi 2001 krizinden edindiği deneyim ve akabinde kazandığı risk yönetim kabiliyeti ile gelişmekte olan Avrupa ülkelerinden ayrışma sinyalleri içerirken, bu risk haritasının iyi analiz edilmesi oldukça önemli…

 İçinde bulunduğumuz dönemde, küresel önlem arayışı ile ekonomiler toparlanırken, G-20 kararları çerçevesinde yeni düzenlemeler tartışılıyor. Her ne kadar risk yönetimiyle dünyaya örnek teşkil edebilecek bir ülke olsa da, G-20’nin bir üyesi olarak Türkiye de önümüzdeki dönemlerde yeni düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak. Bu aşamada Türkiye’de reel sektörün ve finans sektörünün risk ajandasını olası yeni düzenlemelere göre hazırlaması mevcut avantajlarını artıracaktır.

 Risk Yönetimi ile ilgili Thierry Nicault ve Ugur Candan’ın sunumlarını altta bulabilirsiniz.

 

Share

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.